anhduongco

Là thiết bị lưu điện cung cấp nguồn điện tạm thời với công suất lớn từ 1KVA trở lên, UPS online hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép, không có thời gian chuyển mạch giữa các chế độ, điện áp ra theo dạng sóng sin, do đó mà dòng điện luôn ổn định, không bị ngắt quãng.