anhduongco

Cân điện tử là cân sử dụng mạch điện tử & cảm biến lực (điện tử) để biến các tín hiệu điện thành con số thể hiện trọng lượng của vật mẫu. Cân điện tử cho kết quả chính xác và nhanh chóng gấp hàng chục lần so với cân sử dụng lò xo & cân quả tạ.

CÂN THỦY SẢN SUPPER SS

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN THỦY SẢN FW-500

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN THỦY SẢN BW

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ SH

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ CT100

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ CL-5200

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ CL 7000

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ CL 5500D

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN ĐIỆN TỬ CL 5000J

Hàng Nhập Mới 02/2022

Cân điện tử CL 5000H

Hàng Nhập Mới 02/2022

Cân điện tử CL 3000

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN TRÁI CÂY

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN THỊT

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN TREO TÍNH GIÁ HJP

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN XE TẢI XÁCH TAY

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN SE TẢI - SÀN CHÌM

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN XE TẢI - SÀN NỔI

Hàng Nhập Mới 02/2022

CÂN Ô TÔ

Hàng Nhập Mới 02/2022