anhduongco

Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 80-120kVA 3/3

Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 80-120kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 80-120kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng đã tạo lên thương hiệu Makelsan. UPS Boxer Series 80-120kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trên một dây...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan Lion series 650VA – 2200VA

Tổng quát Bộ lưu điện UPS Makelsan Lion series 650VA – 2200VA Bộ lưu điện UPS Makelsan Lion series 650VA – 2200VA thuộc dòng UPS công nghệ Line – Interactive được nhập khẩu trực tiếp từ hãng Makelsan – Turkey có nhiều đặc tính vượt trội như: ...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-60kVA 3/3

Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-60kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-60kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng đã tạo lên thương hiệu Makelsan. UPS Boxer Series 10-60kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trên một dây...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 100-120kVA 3/3

Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 100-120kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 100-120kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng nhất của thương hiệu Makelsan. Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 100-120kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 160-200-250kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 160-200-250kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 160-200-250kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng nhất của thương hiệu Makelsan. Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 160-200-250kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 300-400-500kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 300-400-500kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 300-400-500kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng nhất của thương hiệu Makelsan. Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 300-400-500kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 600-1000kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 600-1000kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 600-1000kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng nhất của thương hiệu Makelsan. Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 600-1000kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 60-80kVA 3/3

Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 60-80kVA 3/3 Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 60-80kVA 3/3 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng nhất của thương hiệu Makelsan. Bộ lưu điện UPS Makelsan LevelUps Series 60-80kVA 3/3 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-15-20-30kVA 3/1

Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-15-20-30kVA 3/1 Bộ lưu điện UPS Makelsan BOXER Series 10-15-20-30kVA 3/1 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng đã tạo lên thương hiệu Makelsan. UPS Boxer Series 10-15-20-30kVA 3/1 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trên một dây...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Online Makelsan Powerpack SE Series 10-15-20kVA 3/1

Bộ lưu điện UPS Online Makelsan Powerpack SE 10-15-20kVA 3/1 Bộ lưu điện UPS Online Makelsan Powerpack SE 10-15-20kVA 3/1 là một trong những dòng sản phẩm UPS nổi tiếng đã tạo lên thương hiệu Makelsan. UPS Powerpack SE Series 10-15-20kVA 3/1 được nghiên cứu, phát triển và sản xuất...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Series 6-10kVA

Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Makelsan 6-10kVA Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Makelsan 6-10kVA là dòng sản phẩm UPS Online được thiết kế linh hoạt sử dụng cho các tủ rack tiêu chuẩn hoặc trong các không gian hẹp. Nó cung cấp nguồn điện đầu ra...

Xem nhanh
Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Series 1-2-3kVA

Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Makelsan 1-2-3kVA Bộ lưu điện UPS Powerpack SE RT Makelsan 1-2-3kVA là dòng sản phẩm UPS Online được thiết kế linh hoạt sử dụng cho các tủ rack tiêu chuẩn hoặc trong các không gian hẹp. Nó cung cấp nguồn điện đầu ra...

Xem nhanh